Loading

Tietosuojaseloste

Tiivistelmä

Verkkosivustomme kerää tietoja ja käyttää evästeitä palvelujen toimittamisessa, verkkoliikenteen analysoinnissa ja mainosten personoinnissa. Sivuston käyttötiedot lähetetään Googlelle.

Käyttämällä sivustoa automaattisesti hyväksyt tietojen keräämisen ja evästeiden käytön.

Kaikkien verkkosivuston keräämien tietojen lähde on aina käyttäjä itse.

 

Rekisterinpitäjä

S.O. Strömberg Oy
Hyrylänkatu 8
04300 Tuusula
Y-tunnus: 0625314-8

 

Asiakaspalvelu

sos(@)sostromberg.fi

Haluatko lisätietoja tietosuojaselosteesta? Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste

S.O. Strömberg Oy on sitoutunut täyttämään tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön mukaiset velvoitteensa sekä suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä.

Kaikkien S.O. Strömberg Oy:n verkkosivuston keräämien tietojen lähde on käyttäjä itse. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta.

Voit kysyä lisää henkilötietojen käsittelystä asiakaspalvelustamme: sos(@)sostromberg.fi.

 

Rekisteröity asiakas

Jokainen S.O. Strömberg Oy:n asiakas on tietosuoja-asetuksessa määritetty rekisteröity.

 • • Käyttämällä S.O. Strömberg Oy:n verkkosivuja ja verkkosivujen palveluja hyväksyt tämän tietosuojaselosteen ehdot

 

Verkkosivujen käytön lisäksi palveluilla tarkoitetaan yhteydenottoja verkkosivujen sähköisen lomakkeen kautta koskien muun muassa S.O. Strömberg Oy:n edustamien teollisten raaka-aineiden ja mittauslaitteiden tiedustelu- ja tarjouspyyntöjä, konsultointia, mittauslaitteiden huoltoselvityksiä sekä raaka-aineiden näytetilauksia.

 

Rekisteröidystä asiakkaasta kerätään verkkosivustolla seuraavia tietoja

 • • Verkkosivujen sähköisellä yhteydenottolomakkeella:
  • » Nimi
  • » Sähköpostiosoite
  • » Viestin aihe
  • » Viesti
 • Evästeillä rekisteröidystä kerätään myös:
  • » Verkkosivujen kävijätilastointiin käytettäviä sijaintitietoja
  • » Analytiikan avulla johdettuja, verkkosivuston käytöstä havainnoituja tietoja
  • » Yleisiä sivuston käyttö- ja selaustietoja
  • » Rekisteröidyn päätelaitteen tunnistetietoja

 

Rekisteröidystä asiakkaasta verkkosivustolla kerätyt tiedot jakautuvat seuraavasti

 • • Verkkopalvelussa rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • • Verkkopalvelun käytöstä aiheutuneet havainnot
 • • Verkkopalvelun analytiikka

 

Rekisteröidystä asiakkaasta kerättyjä tietoja käytetään

 • • Tarjouspyyntöjen ja laite-, tuote- sekä näytetilausten ja huoltoselvitysten käsittelyyn, toimitukseen ja arkistointiin
 • • Asiakaspalvelun kehittämiseen
 • • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • • Palvelujen kehittämiseen
 • • Verkkosivuston kehittämiseen
 • • Tilastollisiin tarkoituksiin

 

Peruste rekisteröidystä asiakkaasta kerättyjen tietojen käsittelyyn

 • • S.O. Strömberg Oy:n verkkosivuston käyttö rekisteröidyn asiakkaan toimesta
 • • Rekisteröidyn ja S.O. Strömberg Oy:n välinen asiakassuhde
 • • Rekisteröidyn S.O. Strömberg Oy:lle antama erillinen suostumus

 

Rekisteröidyn asiakkaan tietojen käsittely ja suojaus

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 voimaan astuvan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

S.O. Strömberg Oy:n järjestelmien ja verkkosivuston palvelimien tietoturva ovat korkealla tasolla sekä nykypäivän vaatimusten mukaisesti suojattu.

S.O. Strömberg Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä sekä käsittelyn suunnittelussa hyviä tietosuojakäytäntöjä.

 

Rekisteröidyn asiakkaan henkilötiedot suojataan

 • • Asiattomalta pääsyltä
 • • Tietojen luovuttamiselta
 • • Tietojen muuttamiselta
 • • Muulta laittomalta tietojen käsittelyltä

 

Rekisteröidyn asiakkaan tietojen säilytys ja säilytysaika

Rekisteröidyn asiakkaan tietoja säilytetään S.O. Strömberg Oy:n järjestelmien rekisterissä tarpeellinen ja riittävä aika, jotta S.O. Strömbergin on mahdollista toteuttaa rekisteröidylle asiakkaalle yrityksen tarjoamia agentuuripalveluja ja taata näiden palvelujen laatu sekä luotettavuus.

Rekisteröidyn asiakkaan pyynnöstä häntä koskevat yksilöivät henkilötiedot voidaan poistaa S.O. Strömberg Oy:n järjestelmästä.

Tietojen poiston jälkeen tietoja ei enää käytetä, eikä voida käyttää, selosteessa mainittuihin tai muihin tarkoituksiin.

On kuitenkin tarpeen huomioida, että osalle rekisteröidyn asiakkaan tiedoista Suomen lainsäädäntö asettaa velvoitteita pidempiaikaiselle tallentamiselle.

Tämä koskee esimerkiksi seuraavia käyttötarkoituksia:

 • • Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä, sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei
 • • Järjestelmien lokitietoa kerätään ja säilytetään lain edellyttämällä tavalla, jotta asiakkaille voidaan tarjota lainmukainen ja turvallinen palvelu
 • • Riittävien varmuuskopioiden ottaminen palvelimen tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi.

 

Rekisteröidyn asiakkaan oikeudet

 • • Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus saada jäljennös omista henkilötiedoistaan
 • • Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevien virheellisten henkilötietojen oikaisemista tai poistamista
 • • Rekisteröidyllä asiakkaalla on tietyin edellytyksin oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

 

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus. Tämä ei kuitenkaan vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröidyn asiakkaan lähettämän pyynnön tulee olla yksilöity, jotta S.O. Strömberg Oy:n asiakaspalvelu voi todentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden.

Huomioitavaa. On tapauksia, joissa kaikkien rekisteröidyn asiakkaan henkilötietojen poistaminen ei ole mahdollista. Näin on tapauksissa, joissa tietojen säilyttämiseen S.O. Strömberg Oy:llä on lakisääteinen velvollisuus tai oikeus. Näissä tapauksissa ilmoitamme asiasta kirjallisten perustelujen kera.

 

Rekisteröidyn asiakkaan tietojen pyytäminen

Voit pyytää tietoa S.O. Strömberg Oy:n tietojärjestelmiin tallennetuista omista henkilötiedoistasi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme: sos(@)sostromberg.fi.

Rekisteröity asiakas voi halutessaan pyytää S.O. Strömberg Oy:tä poistamaan omat henkilötiedot ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun sos(@)sostromberg.fi.

Kuten edellä mainittu, on tapauksia joissa rekisteröidyn asiakkaan kaikkia tietoja ei ole mahdollista poistaa esimerkiksi lainsäädännön niin vaatiessa.

 

Rekisteröidyn asiakkaan henkilötietojen luovutus kolmansille osapuolille

Asiakaspalvelun mahdollistamiseksi saatamme erityistapauksissa luovuttaa asiakkaan nimen ja yhteystiedon kolmannelle osapuolelle, kuten esimerkiksi edustamamme mittauslaitteen valmistaneelle yritykselle, kun kyseessä on tuotteen takuukorjaus, -vaihto tai -palautus.

Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä. Informoimme tämän kaltaisista tietopyynnöistä aina myös asiakasta, mikäli se on lain puitteissa sallittua.

Verkkosivuston analytiikan asiakastietoja jaamme kolmansien osapuolien kanssa analyysi- ja markkinointitarkoituksissa, jotta voimme tarjota asiakkaitamme kiinnostavia tuotteita ja palveluja.

Muilta osin emme luovuta tietoa ulkopuolisille.

 

S.O. Strömberg Oy:n verkkosivuston evästeiden käyttö

S.O. Strömberg Oy käyttää verkkosivuillaan evästeitä.

Eväste on täysin vaaraton tekstitiedosto, joka kopioidaan verkkosivuilta vierailijan tietokoneelle.

Evästeet eivät vahingoita verkkosivustovierailijan tietokonetta, eivätkä evästeet sisällä viruksia tai haittaohjelmia.

S.O.Strömberg Oy verkkosivuston evästeet eivät kerää henkilökohtaisia tietoja.

Evästeitä käytetään käytännössä anonyymia analytiikkaa varten sekä apuna verkkosivuston käytettävyyden parantamisessa.

Tietokoneen internetselaimen asetusten kautta on mahdollista hyväksyä, estää tai tyhjentää evästeet.

Voit myös määritellä selaimessasi mitä evästeitä sallitaan tai estetään.

Mikäli et halua evästeitä tallennettavan laitteellesi, voit asettaa selaimesi kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä.

 

Kolmannen osapuolen keräämät evästetiedot

S.O.Strömberg Oy:n verkkosivustolla hyödynnetään kolmansien osapuolten tarjoamia työkaluja kuten Google Analytics.

Google Analytics kerää ja analysoi verkkosivuston vierailujen ei-henkilökohtaisia tietoja. Myös Google Analytics käyttää evästeitä.

Kolmannen osapuolen palveluihin sovelletaan yritysten tahollaan käyttämiä ja soveltamia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja.

S.O.Strömberg Oy ei vastaa kolmannen osapuolen harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä.

Mikäli haluat lisätietoa, tutustu kolmannen osapuolen yritysten palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin heidän omilla verkkosivuilla.

S.O.Strömberg Oy voi hyödyntää verkkosivuilta kerättyjä tietoja käyttäjien analysointiin, ryhmittelyyn sekä markkinoinnin kohdentamiseen ja rajaamiseen myös kolmansien osapuolten palveluissa.

 

Muutokset tietosuojaselosteessa

S.O. Strömberg Oy:n tarjoamien palvelujen jatkuvan kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

 

Rekisteröidyn asiakkaan henkilötietojen käsittelijä(t)

Asiakastietoihin pääsy on rajattu valvotusti vain S.O. Strömberg Oy:n työntekijöille ja henkilökunnalle perustuen työtehtäviin ja vain siltä osin, kuin tietojen käyttö on tarpeellista ja välttämätöntä yrityksen tarjoamien palvelujen toteuttamiseksi.

S.O. Strömberg Oy:n työntekijät ja henkilökunta ovat koulutettu käsittelemään rekisteröidyn asiakkaan tietoja tietoturvallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti.

 

Lisätietoja

Lisätietoja tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä saat ottamalla yhteyttä S.O. Strömberg Oy:n asiakaspalveluun: sos(@)sostromberg.fi.

 

Rekisterinpitäjä

S.O. Strömberg Oy
Hyrylänkatu 8
04300 Tuusula
Y-tunnus: 0625314-8

Haluatko lisätietoja tietosuojaselosteesta? Ota yhteyttä

Edustukset

Tutustu myös S.O.Strömbergin edustuksiin